Projektportalen

Vi styr hela vår verksamhet genom en digital app som heter Projektportalen.

Här sköts alla kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Med hjälp av appen kan personalen logga in och läsa om varje enskilt projekt.

Projektet innehåller: tidrapportering, egenkontroller, dagbok, ritningar, monteringsanvisningar, avfallshantering, riskanalyser mm.

Inför varje enskilt projekt görs en arbetsberedning och riskanalys som sedan följs upp med en checklista till montörerna.

En bild kan säga mer en tusen ord. Montörerna kan ta bilder på utfört arbete och ladda upp i portalen som sen kan ligga med vid besiktningar och egenkontroller.

 

Kvalitet

Vi anser att kvalitet grundas på

– Rätt material

– Rätt utfört arbete

– Rätt skötsel och underhåll

Genom att köpa in takprodukter av högsta kvalitet bidrar det till att vi kan lägga tak som håller länge, säkert 30-40 år framåt.

Våra montörer får ständigt uppdatering i läggningstekniker och tänkbara utbildningar.

Där vi ser att våra kunder är i behov av kontinuerlig taköversyn och takunderhåll erbjuds serviceavtal där vi går upp på taket 2 gånger per år för att städa ur hängrännor och rensa silar och brunnar från löv och barr. Med enkla medel kan man få ett tak att hålla många fler år utöver det garantin erbjuder.

 

Miljö

Vi monterar takprodukter som redan i tillverkningsstadiet är miljöanpassade.

Med bra planering och bra uppstyrda projekt kan vi minimera överblivet material.

Vi försöker i största mån samordna våra leveranser så att vi kan minska på transporterna.

På arbetsplatserna sorteras avfallen i separata containers.

 

Arbetsmiljö

Vi lägger stor vikt i att våra montörer och medarbetare ska trivas och känna sig trygga hos oss. Vi jobbar i team i minst om 2 beroende på projektets förutsättningar.

Som en trygghet för våra kunder och personal har vi ett tecknat kollektivavtal med Byggnads.