Kvalitetsprodukter

Västerås Takentreprenad köper in allt tätskiktmaterial till våra projekt från Mataki. Matakis produkter omfattas av Tätskiktsgarantier i Norden AB.

Genom Mataki och Tätskiksgarantier går våra montörer en praktisk och teoretisk utbildning årligen, det håller oss uppdaterade om de riktlinjer och läggningsprinciper som ändras från år till år.

Läs mer om våra garantier här.

MATAKI UNOTECH
Mataki UnoTech är det mest traditionella tätskiktssystem för enlagstäckning vid nyproduktion eller renovering av exponerade tak. Dess egenskaper är optimalt utvecklade för det skandinaviska klimatet och produkten kan läggas på de flesta typer av takkonstruktioner, inte bara låglutande och plana tak.

Mataki UnoTech är försedd med en kraftig stomme av polyester och SBS modifierad bitumen. Ytan är skyddsbelagd med skiffergranulat för skydd mot UV-strålning och halka. Produkten kan beställas med plastad eller sandad undersida och kan utföras i olika klassiska färger som skiffergrå, röd, vit, grön eller ljusgrå. Mataki UnoTech har goda mekaniska egenskaper och kan tack vare sin elasticitet klara stora rörelser i underlaget.

MATAKI 2-LAGS TÄTSKIKT
Mataki 2-lags tätskiktssystem är avsett för både nyproduktion och renovering av såväl låglutande som branta tak. Kombinerat ger tvålagstäckning en mycket hög säkerhet mot läckage då det består av två av varandra oberoende täta skikt. Det kan med fördel användas när behov av tillfällig tätning finns då det undre laget verkar som tillfälligt tätskikt till dess att det övre installeras. Det undre laget kan exponeras i upp till 3 månader. Båda lagen är uppbyggda av SBS-modifierad bitumen.

Det finns 2 olika typer av 2-lagssystem i Mataki:s sortiment. Det ena består av en underlagspapp, YEP 2500, och ett övre skyddande skikt, SEP 4000 som kräver extra tillförsel av varmasfalt. Varmasfalten skall vara av kvalitet IO95/35 och smälts ner till angivna temperaturer i en speciellt anpassad gryta.

Det andra systemet består av en underlagspapp, YEP 3500, och ett övre skyddande skikt av UnoTech FR. Det undre laget fästs i underlaget med mekanisk infästning eller genom att svetsa ner det mot underlaget. Det övre laget, UnoTech FR, helsvetsas mot underlagspappen. De båda systemen är godkända av Tätskiktsgarantier i Norden AB.

UNOTECH® FR LESSNOX

Med Mataki UnoTech® FR LESSNOX reducerar du mängden NOx-partiklar i luften. Det ger en renare luft – för både dig och mig! Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön. Därför bör det göras något aktivt för att bryta ned partiklarna innan de ställer till problem för hälsan. Det är här LESSNOX-membranet kommer in som lösningen på problemet! Skiffret är belagt med titandioxid vilket bryter ned NOx-partiklarna mycket snabbare. Det är till gagn för miljön och för oss alla!

Ett UnoTech® FR LESSNOX-tak på 1000 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en bensinbil (klass Euro 5) släpper ut under 3260 mils bilkörning!

TREMA TM.3/TM.5
Trema är ett högkvalitativt SBS-modifierat isoleringsmembran armerat med en kraftig bärare av polyester. Membranet är svetsbart och vidhäftar säkert mot betong och klarar direkt överbyggnad av varm asfaltsbeläggning, betong, singel eller sand + plattor. För ytor med lätt eller ingen trafikbelastning kan Trema appliceras löslagt med svetsade överlappsskarvar. Högsta säkerhet uppnås genom tryckprovning med MatakiTest, en metod utvecklad av Mataki.

GRÖN TAK-SEDUMTAK
Veg Techs prefabricerade mattor med en blandad moss-sedumvegetation är mycket torktålig vilket gör att man kan skapa mycket tunna och lätta uppbyggnader.

Vegetationstypen kan användas både på låglutande och lutande takytor. Mattan baseras på en stomme av fiberduk med ett integrerat slingnät av nylon enligt system Xeroflor®. Den riskerar inte att krympa likt en del andra stommar på marknaden. Mattan innehåller ca 30 mm mineraljordsblandning.

Veg Techs sedumtak väger bara 50 kg/kvm när det är vattenmättat.