Om oss

Västerås Takentreprenad är ett företag med spetskompetens inom området låglutande tak.

Vi utför alla typer av takentreprenader inom detta – såväl nyproduktion som reparationer, takrenoveringar och omläggningar av tak – allt från små garagetak till stora industritak.

Västerås Takentreprenad jobbar långsiktigt både med våra kunder och leverantörer. Det är just långsiktigheten som har gjort oss till en pålitlig takentreprenör till svenska hem och industrin.

Att ha en nära kontakt med våra kunder och leverantörer är en förutsättning för att ständigt kunna förbättra oss och erbjuda bra produkter och service.

Kvalitet

Kvalitet och livslängd för tätskikt grundas på:
-rätt material
-rätt utförande av arbete
-rätt skötsel och underhåll

Vi har valt att enbart samarbeta med svenska tillverkare av tätskikt och isolering. Genom detta har vi tillgång till produkter och system som är anpassade efter vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och prioriterar att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

Vi styr vår verksamhet enligt en kvalitetspolicy som innehåller rutiner för bl a inköp, materialkontroll, för- och efterbesiktning av arbetsplatsen, instruktioner till montör, löpande digitala egenkontroller.

Våra takmontörer har montörscertifikat utfärdat av Mataki vår tätskiktsleverantör.

Vi informerar våra kunder hur de ska underhålla/sköta sina tak så att livslängden inte förkortas på grund av bristande underhåll/skötsel.

Miljö

Genom att använda produkter med hög kvalitet och som är anpassade för vårt nordiska klimat kan vi leverera tätskiktssystem med lång livslängd, vilket är bra för miljön.

Vi har valt att samarbeta med svenska tillverkare/leverantörer för att på så sätt minska miljöpåverkan i form av transporter.

Kollektivavtal

Som en trygghet för våra kunder samt vår personal har vi ett tecknat kollektivavtal med Byggnads.