vtelogo

Trygghet

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering. Västerås Takentreprenad AB samarbetar med Tätskiktsgarantier.

Tillsammans med Tätskiktsgarantier i Norden AB erbjuder vi marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak och terasser.

Garantin omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete, den kan endast lämnas av auktoriserade takentreprenörer.

Tätskiktsgarantier erbjuder ett trygghetspaket som är uppdelat på en 10-årig ansvarsutfästelse samt en därpå följande 5-årig materialgaranti för exponerade tätskikt.

För mer information om Tätskiktsgarantier, se deras hemsida:
www.tg-norden.se